Een klein stukje geschiedenis
Het is leuk om te weten dat we al heel lang onderdeel uitmaken van Steenwijkerwold. In 1955 is het huidige schoolgebouw in gebruik genomen. Er is toen gekozen voor de naam  Woldschool. Voorheen heette de school, die op de hoek Oldemarktseweg-Gelderingen stond, O.B.S. Kerkbuurt. Vanaf ongeveer de 17e eeuw wordt er aan de jeugd van Steenwijkerwold les gegeven op een basisschool. De juiste datum over deze eerste (openbare) school in ons dorp is niet te achterhalen. Wel is zeker dat hier al heel lang een vorm van openbaar onderwijs aanwezig is. In 1875 en 1922 zijn er nog twee basisscholen in ons dorp bijgekomen.
Onze school heeft dus al een lange geschiedenis achter de rug.

Richting
Onze school is een school voor  openbaar onderwijs.
  Openbaar Onderwijs .......,
  * is er voor alle kinderen, ongeacht afkomst, geloof of levensovertuiging.
  * bereidt kinderen voor op een leven in een open, veelvormige samenleving.
  * kweekt begrip voor andere opvattingen, andere gedachten.
  * staat voor verdraagzaamheid en respect voor de mening van anderen.
 
Situering van de school
Onze school staat in Steenwijkerwold, een dorp op ongeveer 5 kilometer afstand van een kleine stad. Het dorp ligt in een bos- en waterrijke omgeving, maar niet geïsoleerd van grote wegen, spoorlijnen, etc.
 Bijna al onze kinderen komen uit het dorp zelf. Ook komen er kinderen uit de  buurtschappen Basse, De Baars, Witte Paarden, Tuk en Marijenkampen.

Het schoolgebouw
De Woldschool heeft 4 groepslokalen, een gemeenschapsruimte, een handvaardigheidruimte, een ruimte voor Interne begeleiding (IB.) en remedial teaching (RT.) werkzaamheden (waar de orthotheek, toetsen, boeken en extra materiaal om zorgleerlingen te helpen zijn ondergebracht), een personeelsruimte en een directiekamer. De gemeenschapsruimte waarin o.a. de ouderavonden, vieringen met de leerlingen (o.a. Kerst) gehouden worden, wordt tevens gebruikt als overblijflokaal.
Wij hebben de beschikking over twee schoolpleinen. Eén voor de groepen 1, 2 met speelmaterialen en één voor de midden- en bovenbouw ook met speelmateriaal. Naast de school is een veld waar de kinderen lekker kunnen voetballen.