Overblijven is mogelijk voor alle kinderen van de Woldschool. Het overblijven is vooral bedoeld voor kinderen die tussen de middag thuis geen opvang hebben en voor kinderen die zo ver wonen dat ze in de middagpauze niet naar huis kunnen.
U dient een opgaveformulier in te vullen voordat u kind gaat deelnemen aan het overblijven Hierop worden gegevens ingevuld als naam, adres, telefoonnummer thuis en werk, huisarts en eventuele bijzonderheden die u kind betreffen.
Verder willen we weten of u kind incidenteel of structureel zal overblijven. Dit is van belang voor de organisatie van het overblijven, indien uw kind incidenteel overblijft, willen we, indien mogelijk, dat graag een week van te voren weten. Wij vragen vriendelijk, dat als uw kind een keertje niet overblijft of als uw kind ziek is, dit dan te melden. Dit kunt u melden bij de betreffende leerkracht of bij de coordinator.
U kunt uw kind aan- en afmelden op het volgende e-mail adres: tsodewoldschool@gmail.com
De vergoeding voor het overblijven wordt deels gebruikt om spelletjes en expressiemateriaal te bekostigen en deels als vergoeding voor de overblijfkrachten.
Wij hopen u met deze folder voldoende informatie te verschaffen. Voor vragen en suggesties, maar ook met problemen, kunt u altijd terecht bij onze coördinator.

Wijze van Betaling
Wij werken met strippen kaarten. Als u uw kind(eren) wil laten overblijven moet u voor ieder kind een aparte strippenkaart aanschaffen. De 10- strippenkaart kost 17,50 euro per stuk en de 20-strippenkaart kost 35,00 euro per stuk en kan worden aangeschaft door geld over te maken op rekening NL10RABO 0102412766  t.n.v. Overblijven Woldschool onder vermelding van naam kind en groep. Of door contante betaling aan de overblijfmoeder. De strippenkaart blijft op school tot ze vol is. De data van overblijven worden hierop genoteerd. Indien de kaart vol is, krijgt uw kind deze mee, zodat u weet dat er een nieuwe kaart aangeschaft moet worden.

Het Overblijven zelf
De kinderen komen als de school uitgaat naar het overblijflokaal, daar gaan we gezamenlijk eten, als iedereen klaar is met eten, brengen de kinderen hun tas weer terug naar de kapstokken.
Daarna mogen de kinderen zelf beslissen wat ze gaan doen, want het is niet alleen ” eten op school “, maar ook ontspannen door te spelen en knutselen.
Om ongeveer 13.00 uur gaat iedereen naar buiten en worden de kinderen uit groep 1 en 2 weer naar de klas gebracht. Vanaf 13.00 uur is er op het plein weer een leerkracht aanwezig .
We streven ernaar om per 15 kinderen 1 overblijfkracht in te zetten, als er meer kinderen zijn, komt er een overblijfkracht bij.