Medezeggenschapsraad (MR)

 

De MR is erg belangrijk, omdat er overlegd wordt over alles dat er toe doet op het beleidsgebied van de school. Zowel korte als lange termijnbeleid komen aan bod. Het overleg met een MR wordt door school dan ook als erg waardevol gezien.  

 

Bij veel zaken heeft de MR instemmingsrecht. Bijvoorbeeld  bij het schoolplan (waar staat de school over vier jaar?) en bij veel beleid dat direct invloed heeft op de ouders (zoals de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage). 

Daarnaast heeft de MR adviesrecht bij veel zaken. Zoals bij het jaarplan (hoe gaat de school om met de resultaten van de kinderen) en bij de begroting (hoe geeft de school geld uit). 

Ook geeft de MR ongevraagd advies over allerlei onderwerpen. Onder andere over het PR beleid van de school. 

 

Het is eigenlijk te veel om op te noemen in dit stukje. Op internet is meer te vinden over de MR en haar bevoegdheden.

 

Voor de Woldschool is in het schooljaar 2015/16 Brigitte Lotze (ouder) voorzitter van de MR, naast de MR-leden Aafke Walta (ouder), Trijnie Huisman (leerkracht) en Joke Distel (leerkracht). 

 

Iedere ouder is overigens welkom om een vergadering bijwonen tenzij de MR omwille van het onderwerp besloten vergadert.

 Voor het jaarverslag van de MR klik hier.