Aanvragen extra verlof
Gedurende het schooljaar kunnen zich situaties voordoen, waarvoor u voor uw kind extra verlof (buiten de schoolvrije dagen) zou willen aanvragen.
Hieronder is digitaal een aanvraagformulier, de richtlijnen voor verlof en de werkgeversverklaring. Deze laatste is alleen van toepassing wanneer u - vanwege de aard van uw beroep - genoodzaakt bent vakantie op te nemen buiten de schoolvakanties. Lees hiertoe s.v.p. goed de richtlijnen voor verlof door.
De werkgeversverklaring vult uw werkgever in stuurt u met uw aanvraag mee.
De directeur neemt een besluit over de aanvraag en vermeldt dit op het aanvraagformulier. U ontvangt het ondertekende aanvraagformulier retour en deze wordt tevens naar de leerplichtambtenaar gezonden.
Voor het al dan niet toekennen van verlof gelden regels en voorwaarden. Hierover meer onder het kopje 'leerplicht', verderop.
Denk eraan, verlof tijdig aan te vragen.

Aanvraagformulier verlof
U kunt dit formulier printen, invullen en tijdig brengen of mailen naar de directeur.
Werkgeversverklaring
Alleen indien u vakantieverlof aanvraagt, omdat u vanwege de aard van uw beroep niet in de gelegenheid bent een gezinsvakantie te plannen van twee aaneengesloten weken binnen één van de schoolvakanties.
Richtlijnen voor verlof
Hier vindt u een beknopt overzicht de richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Met vragen over de leerplicht kunt u terecht bij de directeur van de school of de leerplichtambtenaren van Steenwijkerland: tel. 0521 538500