Het belang van de betrokkenheid van ouders. Ouders spelen een belangrijke rol bij vele activiteiten. Zonder de hulp van ouders kan een school niet goed functioneren. Op onze school wordt regelmatig ouderhulp ingeschakeld. Samen moeten we onze kinderen alle kansen geven om zich optimaal te ontwikkelen.
Verder is samenwerking van fundamenteel belang om samen inhoud te geven aan de ontwikkeling van uw kind.